کتاب اسارت بشر که توسط ویلیام سامرست موآم نوشته شده است.که با ترجمه ی یوسف جمشیدی پور به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. رمان فوق درمورد اسیر شدن بشر پسرکی که داخل یک خانواده تقریبا متوسط انگلیسی متولد شده است و با مرگ پدر خویش که دکتر است در کنار مادر مریضش سرنوشت خود را سپری می کند. این پسر که شامل معلولیتی مادر زادی در پای خود می باشد بعد از فوت مادر به عمویش واگذار می‌شود. عموی پسرک کشیشی با تعصب بسیار زیاد و سختگیر می باشد و در منزل او پسرک کوچک و معلول تحت علم و یادگیری بدون عاطفه و محبت او بزرگ می شود و روانه ی مدرسه می شود. داستان اصلی سرگذشت او بعد از اقدام او به زندگی داخل لندن واسه ی کار و ادامه دادن درسش و آشنا شدن او با یک پیشخدمت شروع می‌شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرگ در ایران تماس بگیرید

دانلود کتاب اسارت بشر