کتاب داستان دیو پیر که با ترجمه ی ناصر ایرانی به انجام رسیده است.که توسط پرل باک نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده ی کوشا پرل باک نگارنده ی مشهور آمریکایی در بیست و شش ژوئن هزار و هشتصد و نود و دو در یکی از شهرهای غربی ایالت ویرجینیا به دنیا آمده است. پدر و مادر او از مبلغین مذهبی و از کاتولیک های با تعصب بسیار بودند که واسه ی تبلیغ کردن دین مسیح به کشورهای گوناگون دور افتاده سفر نموده بودند. پرل هم اکنون یک ساله بیشتر نداشت که به رویداد پدر و مادرش به کشور باستانی چین سفر کرد و پرل کوچک زبان چینی را قبل از زبان انگلیسی یادگیری کرد. پرل دو سال در مدرسه ی آمریکایی داخل پاریس درس خواند و در سن هفده سالگی به آمریکا رفت .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان دیو پیر تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان دیو پیر