کتاب رمان آنتوان بلوایه که توسط پل نیزان نوشته شده است.که با ترجمه ی عبدالله کوثری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.نیزان در شانزده سالگی به وقت تحصیل در مدرسه هنری چهارم با سارتر آشنا شده بوده است و هر دو در سال هزار و نهصد و بیست و چهار واسه ی درس خواندن در رشته فلسفه به مدرسه عالی فرانسه رفتند. در این زمان نیزان و سارتر با امانوئل مونیه و ریمون آرون در یک کلاس بودند و این چهار چهره مشهور فرانسوی در سال هزار و نهصد و بیست و چهار از دانشسرای عالی فارغ‌التحصیل شده بودند. پل نیزان یکی از نگارنده ها و انتقاد کنندپگان فرانسوی صاحب رساله سگ‌های پاسبان و نویسنده رمان اسب تروا و کتاب‌های آنتوان بلوایه و وقایع سپتامبر و دبیر قسمت دیپلماتیک و منعقد ادبی می باشد.که نزدیک‌ترین دوست و رفیق ژان پل سارتر به حساب می آمد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان آنتوان بلوایه تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان آنتوان بلوایه