کتاب داستان مکالمه در سیسیل که توسط الیو ویتورینی نوشته شده است.که با ترجمه ی منوچهر افسری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. رمان فوق توضیحاتی از اتفاقات مردی در اجتماع پر آشوب و اغواگر می باشد که در شهری بسیار بزرگ و شگفت آور در تلاش جواب به سوال برمی‌آید که آیا بازیافتن نیازها و ارزش و هم بستگی روزهای بچگی خواهد توانست که در بزرگسالی نجات بخش هم باشد. او اسیر کسالت جانکاه پوچی سرنوشت روزمره می باشد که در این وقت نامه‌ای از شهر کودکی و از پدرش گرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان مکالمه در سیسیل تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان مکالمه در سیسیل