کتاب داستان حیوانات را دست کم نگیرید که توسط عزیز نسین نوشته شده است.که با ترجمه ی رضا همراه به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب حیوانات را دست کم نگیریم نوشته ای می باشد از عزیز نسین نگارنده مشهور و معروف و طنز پرداز و پرآوازه ترک با ترجمه رضا همراه این کتاب زیادتر از پنجاه داستان کوتاه را برگرفته می شود که بسیار آنها مضمونی حیوان دوستانه داشته اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان حیوانات را دست کم نگیرید تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان حیوانات را دست کم نگیرید