کتاب گریز از مرگ که توسط ژول ورن نوشته شده است.که با ترجمه ی معصومه دربان به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی وجود داشته یکی از دیگر رمانهای علمی تخیلی ژول ورن که از نمایشنامه‌نویسان و رمان نویسان مشهور فرانسوی می باشد .در این رمان نگارنده از بازرگانی چینی حرف می زند که ثروت بسیار زیادی دارد و در مقابل استادش سرنوشتش را می‌گذراند .او در آستانه سن چهل سالگی بر تصمیم دارد با خانمی ازدواج کند .ولی در این وقت ورشکست شده است و در پی آن همه ی مالش را از دست داده است. که از تمام جا ناامید شده است تصمیم گرفته که نخست خود را بیمه و همچنان خودکشی می کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گریز از مرگ تماس بگیرید

دانلود کتاب گریز از مرگ