کتاب میرا که توسط کریستوفر فرانک نوشته شده است.که با ترجمه ی محمد نوراللهی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.خصوصیت ها و ویژگی سرنوشتش و آدمهایی را گفته است که به دست دولت اصلاح شده می باشند. آن وقت که اصلاح شوی و به تو یاد خواهند نمود که هر هنگام فقط از وحشت فریاد زنی یاد خواهند داشت که همانند سختی ها به دیوار چسبیده باشی و یاد خواهند داشت که به پای رفقایت پیدا کنی و مقدار کم گرمای انسانی فقیر کنی. در ذهن خواهند باشد که خواسته باشی دوستت داشته باشند و بخواهی قبولت نموده باشی و خواسته باشی شریکت کند. مجبورت خواهند نمود که با دخترها بخوابی و با چاقها و با لاغرها و با جوانها و با پیرها است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب میرا تماس بگیرید

دانلود کتاب میرا