کتاب یوهانا که توسط رناتا ولش نوشته شده است.که با ترجمه ی م. ارغوان به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. رمان فوق درمورد پر از بلندی و پستی رنوشت دختری روستایی می باشد که از نوجوانی در زمین و منزل یک کشاورز در دهکده‌ای دور افتاده در اتریش به دشواری کار کرده است. موارد بسیار مهمی را برای مطالعه کننده نمایان می کند. تورم بزرگ سال‌های گذشته از جنگ جهانی دوم سرگذشت افرادی و همچنان روستاییان را به اندازه ای تحت تاثیر قرار داد که بدون اطلاعات از فاشیسم پیروی می‌کنند. با تمام این امور خواننده رویداد تاریخی را به صورتی سازگار با روایت داستان و سرنوشت شخصیت مهم آن خوانده است و به زبان دیگر قبل از آنکه متوجه شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یوهانا تماس بگیرید

دانلود کتاب یوهانا