کتاب کت وشلوار مدل جدید که توسط عزیز نسین نوشته شده است.که با ترجمه ی رضا همراه به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر سرنوشت پسری است که اهل ونیز می باشد که در زمان قرن هفدهم میلادی در جنگ عثمانی‌ها به کشتی‌های ونیزی گرفتار آنها می باشند.او که در پزشکی مهارت بسیار داشته است متوجه ی استاد منجمی می شود که دقت او را به خود نیز جلب می نماید.آن گونه که استاد او را برده خود نموده است.بعد از زمانی استاد متوجه می باشد که جوان بخصوص بر تفکر طبابت در فیزیک و نجوم و نقاشی همچنان تبلهور داشت.ولی زیاد شدن طاعون موجب ویرانی رویداد سرنوشت آن دو می‌گردد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کت وشلوار مدل جدید تماس بگیرید

دانلود کتاب کت وشلوار مدل جدید