کتاب و سپس هیچکس نبود که توسط آگاتا کریستی نوشته شده است.که با ترجمه ی ثریا قیصری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. جزیره‌ای بسیار دور در ده غریبه که هیچ کدام با دیگری آشنائی نداشته اند به دعوت صاحبخانه غایب در منزلی بزرگ جمع می شود. به‌ وقت جدید مهمانان با جسد صاحب خانه فیتس جرالد روبه‌رو خواهد شد و آرام‌آرام متوجه می شود که هر کدام در قدیم گناهی را انام داده اند. و در حال حاضر به کشته شدن تک‌تک مهمانان منجر می شود.مشخص شده که آنها به جزیره کشیده شده‌اند تا مکافات جنایت‌های خود را ببینند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب و سپس هیچکس نبود تماس بگیرید

دانلود کتاب و سپس هیچکس نبود