کتاب قصه ها و افسانه های مردم ایرلند که با ترجمه ی محمد گذرآبادی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. که توسط ایلین افائولین نوشته شده است.ایرلند سهم بزرگی در شاخه‌ های گوناگون ادبیات دنیا به ویژه ادبیات انگلیسی داشته‌است. هویت یک ملت زیادتر از تمام با افسانه ها و اتفاقات قبیله ای و قصه های عامیانه آن ملت معرفی شده است. ایرلند یکی از سومین جزیره بسیار بزرگ اروپا و بیستمین جزیره بزرگ دنیا می باشد. این جزیره تا دوران سده ی هفدهم با جنگل ‌های بسیار زیاد در هم پنهان شده بود اما در حال حاضر از بی‌جنگل‌ترین نواحی اروپا است. قبل از زیاد شدن زبان انگلیسی و زبان ایرلندی بیشتر از دو هزار سال زبان بومی مردم این کشور می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قصه ها و افسانه های مردم ایرلند تماس بگیرید

دانلود کتاب قصه ها و افسانه های مردم ایرلند