کتاب جانی لیدل در جستجوی سایه ی پنهان که توسط فرانک کین نوشته شده است.که با ترجمه ی محمدرضا رخشان فر به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب وجود داشته فوق رمانی می باشد از اتفاقات و جنایی که در آن هوش و زیرکی کارآگاه جانی لیدل در مقابل خشم و رحم نداشتن مردی وصف شده است که به موجب حفظ کردن منبع های دست به جنایتهای زیادی زده است .این نوشته در حقیقت تصویری می باشد از فساد و خشونت در شهرهایی همانند نیویورک که عاطفه ی انسانی در صورت ناموزون سرنوشت گم شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جانی لیدل در جستجوی سایه ی پنهان تماس بگیرید

دانلود کتاب جانی لیدل در جستجوی سایه ی پنهان