کتاب تاک خانواده ای با عمر جاویدان که توسط ناتالی ببیت نوشته شده است.که با ترجمه ی نسرین وکیلی به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. خانواده ی تاک که با خوردن از اب چشمه ای سحر امیز در مقابل مهربانی و یا خشم و نفرین خداوند صورت گرفته اند و زندگی جاویدان گرفته اند در صورتی که آشفته و بی زندگی و مکان می باشند کوشش بر آن دارند تا انجا که ممکن است.دور از دیگران و در نرمی زندگی کنند. هنگامی دخترکی ده ساله به اسم وینی فاستر راز انها را متوجه می شود و خانواده ی تاک او را با خودشان برده و برای آنها شرح میدهند که برای چه زندگی جاویدان در هر سنی که هست آنقدرها هم دلنشین نمی باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاک خانواده ای با عمر جاویدان تماس بگیرید

دانلود کتاب تاک خانواده ای با عمر جاویدان