کتاب داستان کره که توسط مایکل کرایتون نوشته شده است.که با ترجمه ی علی فامیان به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در قلب اقیانوس آرام و در ژرفای سیصد متری کشتی ناشناخته و بزرگ بر زمین اقیانوس کشف شده است. بخشی از اندیشمندان با سرعت فراوان خود را به آن‌ قسمت در اعماق اقیانوس رسانده است.تا به تحقیقات این کشف شگفت انگیز پرداخته اند. آن‌چه پیدا می کنند دور از فکرشان می باشد. آن کشتی سفینه‌ای فضایی می باشد با بعد شگفت آور و از تمام شگفت‌انگیزتر این‌که حداقل سیصد سال از زندگیش گذر می کند.و در زیر آب‌های اقیانوس شگفتی در سراغ و گشتن به دنبال شگفتی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان کره تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان کره