کتاب بهترین داستانهای کوتاه همینگوی که توسط ارنست همینگوی نوشته شده است.که با ترجمه ی احمد گلشیری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب فوق مزالب انتخاب شده ای از نوشته های او است. بعضی از عنوانهای رمان های این نمونه جمع شده برگرفته از دگرگونی دریا و پیرمرد بر سر پل و یک گوشه پاک و پرنور و در سرزمین دیگرو پنجاه هزار دلار می باشد. نویسنده ی مشهور ارنِست میلر هِمینگوی از نگارنده های سرشاس معاصر ایالات متحده آمریکا و گرفته ی جایزه نوبل ادبیات می باشد . او از موسسان و یکی از تأثیرگذارترین نوع های ادبی موسوم به واقعیت نویسی ادبی شناخته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بهترین داستانهای کوتاه همینگوی تماس بگیرید

دانلود کتاب بهترین داستانهای کوتاه همینگوی