کتاب قتل در اداره روزنامه که توسط رالف گودمن نوشته شده است.که با ترجمه ی ذبیح الله منصوری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی فوق یک داستان پلیسی به صورت نو بوده است که نگارنده علل خصوص بر گفتار یک رمان شیرین و مشغول کننده به بیان صدها نکته ی بسیار مهیج و جالب پرداخته است. که می می شود در سرنوشت به منزله آزمایش های قدیم استفاده شده است. از ویژگی های کتب نو پلیسی خصوصا نوشته ی قتل در اداره روزنامه این می باشد.که از همان برگه ی نخست مطالعه کننده را مجذوب کرده است و هر صفحه را که برمی گردانید رغبت شما واسه ی خواندن زیادتر می کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قتل در اداره روزنامه تماس بگیرید

دانلود کتاب قتل در اداره روزنامه