کتاب داستان آگهی ازدواج که توسط عزیز نسین نوشته شده است.که با ترجمه ی قدیر گلکاریان به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب داستان آگهی ازدواج نمونه جمع آوری شده از دوازده رمان طنز از عزیز نسین نگارنده ی مشهور و توانای ترکیه است. رمانهایی مثل آگهی ازدواج و دسته چمدان و احترام لوبیا و آزادی و درنگ کردن است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان آگهی ازدواج تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان آگهی ازدواج