کتاب داستان شاهزاده خوشبخت که توسط اسکار وایلد نوشته شده است.که با ترجمه ی حسین امیری به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.در این نمونه جمع شده نه عدد رمان کوتاه از اثرهای اسکار وایلد که یکی از شاعران و نگارنده های مشهور ایرلندی می باشد ترجمه و بازنویسی شده است. این رمانها از جمله غول خودخواه و کودک ستارهای و روز تولد اینفتا و پادشاه جوان و ماهیگیر و روحش و شاهزاده خوشبخت و غیره می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان شاهزاده خوشبخت تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان شاهزاده خوشبخت