کتاب رمان خفاش که توسط ابوالقاسم پرتو نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده ابوالقاسم پرتواعظم داخل تهران و آمریکا مطالعه میکرده است. از زمان جوانی آغاز به منتشر شدن رمانها و شعرهای و مقالاتی در مطبوعات مختلف خواهد داشت. در رمانهایش که تاثیر گرفته از اثرهای صادق هدایت و صادق چوبک و از فساد اداری و خرافات پرستی و آداب و رسم و روش سرنوشت عامه انسانها منعقد می نموده است. کتاب فوق با معنای خفاش نخستین اثر می باشد که تقدیم دوستان خواهد شد تا هم با نگارنده و هم سبک نوشتن ایشان آشنا شوند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان خفاش تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان خفاش