دانلود کتاب داستان آلبوم خیال به دست هژبر میرتیموری نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. در حال حاضر اندازه ی یه دستم بهار نظاره کرده بودم. مادرم باهام صحبت کرده بود که اگه یک انگشت دیگر را بشمارم در حقیقت مدرسه ام باز می شود.منزلی زیبایی داشتیم و که به حیاط بزرگ و آجر فرش که حوضی گردی در وسطش می باشد،. برای آنکه حوض فقط نباشد مادرم چند تا گلدون سفالی رو پیش اش نهاده بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان آلبوم خیال تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان آلبوم خیال