کتاب داستان های خدایی که به دست حامد احمدی نگاشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. یاد پروردگار فقط عاملی می باشد که من را به نگاشتن و اثری دوباره ساختن می خواند. و کمی هم نقش قلمدانم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان های خدایی تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان های خدایی