کتاب داستان گیله مرد که توسط بزرگ علوی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. باد و طوفان چنگ می‌ زند و می خواست که زمین را از جا در بیاورد. درختان قدیمی به جان هم افتاده بودند. از جنگل نوای داد و فریاد زنی که در آزار بود می‌آمد. فریادهای وحشتناک باد صداهای خاموشی را افسار گسیخته نموده بود. رشته‌های باران آسمان تیره را به زمین گل‌آلود می‌دوخت. نهرها ‏طغیان کرده و آبها از هر سویی می رفتند.دو مامور اسلحه بر دست گیله مرد را به سمت فومن برده اند. او پتوی خاکستری رنگی به گردنش انداخته بود و ‏بسته‌ای که از پشتش آویزان بود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان گیله مرد تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان گیله مرد