کتاب داستان بچه های ایرانشهر که به دست رضا حریرآبان نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. نمونه جمع شده از داستان بچه‌های ایرانشهر با درونمایه‌ای شاعرانه اتفاقات را واسه ی مطالعه کننده بازگو نموده است که شاید خیلی از آنها را گوش داده باشید. اما این دفعه جور دیگری خواهید دید و خواهید شنید. داستانی درمورد جنگ و انقلاب و فقر و خشونت‌ها و تبعیض‌های گروهی و خانواده ها و مرگ و خیلی اتفاق و داستان‌های آشنا که اگر مطالعه نشوند یا از یاد روند . همه ی رمانها خصوصا بر موضوعات کامل و تنها بودن آدم معاصر را یادآور خواهد شد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان بچه های ایرانشهر تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان بچه های ایرانشهر