کتاب رمان آزیتا که توسط حسینقلی مستعان نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است.نویسنده ی مشهور حسینقلی مستعان یکی از مترجمان و رمان نویساان معروف ایرانی می باشد.که متولد سال هزار و دویست و هشتاد و سه داخل تهران می باشد.گلاب آدینه فرزند او می باشد.اثرهای او با نام های مستعار حبیب، و انوشه و ح. م. و حمید حمید چاپ شده است. مستعان داستانها و پاورقی های زیادی داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان آزیتا تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان آزیتا