کتاب داستان تحویل سال که به دست نوید ایزدیار نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته ی داستان تحویل سال فیلمنامه ی بسیار کوتاه تحویل سالنسخه ی نهایی فیلمنامه ی کوتاه تحویل سال است که در مهرماه سال هشتاد و هفت آماده و بعد از سپری کردن مرحله های قبل تولید داخل زمستان همان سال به تصویر کشیده می شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان تحویل سال تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان تحویل سال