کتاب زندگی ترمه که توسط مهسا طاهری نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. ترمه دختری می باشد که پس از طی کردن گذشته ای بسیار سخت و دشوار داخل مراحل جدیدی از زندگی شده است و پس از کشمکش ها و رویدادهای که در ارتباط به مرد گذشته اش می باشد با فردی جدید آشنا شده است و در این ارتباط فاصله ها و گذروندن سالی دشوار برایش روی می دهد .که او را مجبور سردرگمی می سازد و پس از سپری نمودن دشواری های زیاد به آرامش رسیده اما هم اکنون داستان گذشته اش ادامه دارد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زندگی ترمه تماس بگیرید

دانلود کتاب زندگی ترمه