کتاب داستان زمین و ارباب و دهقان که با قلم سید محمد علی جمالزاده نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. نگارنده مشهور سید محمدعلی جمال‌زاده در سال بیست و سه دی هزار و دویست و هفتاد و چهار در اصفهان متولد شده است.و در هفده آبان هزار و سیصد و هفتاد و شش در ژنو از دنیا رفت.او یکی از نگارندهای و مترجم معاصر ایرانی می باشد. او را پدر داستان کوتاه زبان فارسی و شروعگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات فارسی خوانده اند. او اولین نمونه جمع شده داستان‌های کوتاه ایرانی را با عناوین یکی بود یکی نبود در سال هزار و سیصد خورشیدی در برلین چاپ کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان زمین و ارباب و دهقان تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان زمین و ارباب و دهقان