کتاب عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک که با قلم حسین مرتضاییان آبکنار نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است.این اثر در مجموع نوشته های ضد جنگی قرار گرفته است که دید و نظر بخصوصی و مستقلی نسبت به جنگ داشته است. کتاب فوق اتفاقات متفاوت از جنگ کردن ایران و عراق می باشد. داستانگو این اثر یک سرباز وظیفه می باشد.بعضی حقیقت ها و رویدادهایی که او ضمن داستان گفته است به هیچ وجه در گفته های رسمی دیده نشده است. با این حال حسین مرتضاییان آبکنار که در آن سال ها به سبب سرباز وظیفه از نزدیک این اتفاقات را تجربه نموده است در دیباچه نوشته به سندیت تاریخی اثرش اشاره داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک تماس بگیرید

دانلود کتاب عقرب روی پله های راه آهن اندیمشک