کتاب داستان زیستن در سرسرای مرگ که با قلم علی دروازه غازی صورت گرفته و نگاشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب داستان زیستن در سرسرای مرگ جزو اثرهای منتخب شده از داستانهای زندان است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان زیستن در سرسرای مرگ تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان زیستن در سرسرای مرگ