کتاب داستانهای برگزیده که توسط محمد علی جمالزاده نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. نوشته های این اثر از بین بهترین اثرهای چند نگارنده ی ی خارجی که تمام از معروفترین رمانهای سرایان دنااند. واسه ی مطالعه کنندگان جوان انتخاب شده است. این رمانها که در منتخب شدن آن ها کوشش بسیار به کار رفته است. قبلا از آن که در خور درک و استفاده ی جوانان است. با زبان دل پذیر افسانه آنها را به روش درست و مردم دوستی و جوانمردی می خواند و دل های پاک و جوانشان را با عشق و محبت و امید به زندگی صفا می دهد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستانهای برگزیده تماس بگیرید

دانلود کتاب داستانهای برگزیده