کتاب داستان آتش زیر خاکستر که به دست محمود برآبادی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. این رمان داستان سرنوشت و زندگی مردم تهی دست پایین شهر را گفته با تمام سختی ها و مشکلاتشان تعریف نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان آتش زیر خاکستر تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان آتش زیر خاکستر