کتاب بوی برف که با قلم شهلا شهابیان نگاشته شده است. با جلد شومیز چاپ شده است. برف داستان زندگی انسانهای اینجا می باشد. افرادی که اینجا متولد شده اند و زندگی خود را سپری نموده اند. داستان کاتبی که تاریخ به تحریف ننگاشت و به دستور والی دست‌های خود را در ایالت خراسان جا گذاشت و به گیلان فرار نمود.بوی برف قصه ی سرباز میدان شهرداری رشت می باشد که تسلیم نخواهد شد و سلاح خویش را تحویل نداد و به دستور تاواریش دو تکه شد. قصه اسف ناک بدون اتمام عزیزه‌جان می باشد که مرد او به رضاخان شورید و یاغی شد و سر به کوه نهاد و روز بعدی جنازه یخ زده و بدون سرش برگشت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بوی برف تماس بگیرید

دانلود کتاب بوی برف