کتاب داستان اوهام که به دست فروغ حاجیان نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. اثر بسیار جالب اوهام یک نوشته ی داستانی می باشد که در فرا سوی دید و نظر آدمی به مساله فابیسم و وحشت های توهم دارد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان اوهام تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان اوهام