کتاب داستان یک فرشته مچاله شده که توسط رضا کاظمی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نمونه جمع آوری شده از چندین کتاب رمان کوتاه ضدجنگ با سخن و زبان تفاوت داشته و طنزآلود که با دید و نظر انتقادی به جنگ نگاه می کند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان یک فرشته مچاله شده تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان یک فرشته مچاله شده