کتاب داستان اسپ سوار نیم جان که با قلم سید داوود زهدی نگاشته شده است.و با جلد شومیز به انتشار رسیده است. نمونه جمع آوری شده رمان و ماجرا به زبان دری واسه ی نوجوانان به دست سید داود زهدی نوشته شده و به دست دولت افغانستان در سال هزار و سیصد و شصت و هشت واسه ی درس دادن داخل مدرسه ها منتشر شده است. داستانهای این نوشته عبارت هستند از زهره و عبدالله و تابوت ساز و خاک و اسپ سوار نیم جان و قصه شهرما و سمفونی عشق وطن می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان اسپ سوار نیم جان تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان اسپ سوار نیم جان