کتاب آفتاب بی غروب که توسط کاظم تینا تهرانی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده مشهور کاظم تینا تهرانی به دنیا آمده در سال هزار و سیصد و هشت داخل تهران بوده است که به صورت مجرد زندگی نمود و سالهای هزار و سیصد و بیست و شش تا هزار و سیصد و پنجاه و دو را به کارمندی بانک سپری کرد. از نگارنده های مجله پیشرو خروس جنگی در زمان هزار و سیصد و سی بود . رمان های او شعرهای منثور عارفانه ای می باشد که انتقاد کنندگان بر تأثیرات آنها بر شعر انجام اشاره داشته است. آفتاب بی غروب و گذرگاه بی پایانی را در تیراژهایی آنگونه کم چاپ نمود که اینک دست نیافتی می باشد. نوشته های کوتاهی را که در چهل نوشت و در نمونه شرف و هبوط و وبال جمع آوری کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آفتاب بی غروب تماس بگیرید

دانلود کتاب آفتاب بی غروب