کتاب رمان دنیا روی ویلچر که توسط فخرالدین احمدی سوادکوهی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. رمان بلند دنیای روی ویلچر سبک سیال تفکر و اندیشه تک گویی فکر درونی است.داستان از زبان یک کودک وکهبه روی یلچر نشسته است گفته می شود. که هم جهان بیرون را و هم دنیای داخلش را فریاد می زند. پدرش اورا دوست ندارد و نمی خواهش و از او تنفر دارد و مادرش دوستش می دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان دنیا روی ویلچر تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان دنیا روی ویلچر