کتاب با کفشهای برفی که به دست علی رووف نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. داستان با کفش‌های برفی که واسه ی نوجوانان و جوانان نوشته شده است و سرنوشت گربه بسیار کوچکی می باشد که با تفکر پرواز و داشتن اسم و نشان و محل متولد شدنش را رها می کند.او در این ماجرا جویی پر از اتفاق هشت بار اسم جدید می‌گیرد و بیست و سه اسم دیگر واسه ی او پیشنهاد شده است.گربه ملوس طلایی در سفر علاقه مند است خود به تنهایی و سرگردانی گرفتار می شود و دچار ترس و وحشت زیادی می‌شود .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب با کفشهای برفی تماس بگیرید

دانلود کتاب با کفشهای برفی