کتاب رمان شوخی عشق که توسط تانیا صارمی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. هیچوقت با عشق نباید شوخی نمود. گناه ما این می باشد که با عشق شوخی نموده ایم و تاوانش را یکی دیگه داده است. یک نفر که به اندازه ی ما سرسخت نیست و نیروی مقابله کردن ندارد و راحت آسیب می بیند و دلش سریع شکسته می شود.دل شکسته شده و روح زخمی شهرزاد نمی گذارد که ما با هم خوشبخت شویم.یاد دیدش که همانند نیشتر است که داخل قلبم فرو میرود. اکنون می بایست تاوان این شوخی رو با جدا شدن دهم. تاوان غرور احمقانه ام را باید فراق و آه و افسوس و حسرتی که پروردگار میداند و تمام نمی شود دهم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمان شوخی عشق تماس بگیرید

دانلود کتاب رمان شوخی عشق