رمان جاذبه در یک شهر مرده که با قلم مینا امیری مهر نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. دلم هیچ گاه نخواسته است که کسی هیچ وقت این سرگذشتی را که خواهان آن هستم برایتان تعرف کنم تجربه کند.به این سبب که هیچ وقت به دنیا آمده این زمانی نیستم که فقط یک تخیل دانسته باشد. بلکه اثر جاذبه در یک شهر مرده خاطراهای بسیار دشوار و تلخ صدها هزار آدم از مردم سرزمینم می باشد که هم اکنون در زیر خروارها خاک خوابیده اند. و شاید هیچ وقت فرصت پیدا نکرده اند تا شناخته شوند و حال این فرصت به دست من رسیده می باشد که گرد و غبار چندین ساله را بر روی آن زمانه ی شرم آور که دیگر به تاریخ پیوسته است پاک کنم تا درس عبرتی واسه ی آیندگان شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید رمان جاذبه در یک شهر مرده تماس بگیرید

دانلود کتاب جاذبه در یک شهر مرده