کتاب عشق مدرن که به دست نظام الدین مقدسی نگاشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نمونه های جمع شده از داستان عشق مدرن در سال نود و سه به دست انتشارات داستان چاپ گشته است. این نمونه جمع آوری شده رمان به گفته انتقاد کنندگان عشق را به صورتی جدید روایت نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق مدرن تماس بگیرید

 

 

دانلود کتاب عشق مدرن