کتاب بنفشه سفید که توسط یاسمن نسا نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. یک نوشته و اثر به دنیا نمی آید بلکه کم کم تفکر و اندیشه رو پر می نماید. از کوچک‌ترین منفذ فکر و ذهنت آنقدر آهسته و بی سروصدا داخل می شود که تو تنها یک روز که جلوی سیستم‌ات نشسته ای و داری به این می اندیشی که جهان چقدر خوب است و انسان های داخلش چقدر مزخرف می باشند. می‌بینی که نخواهی توانست به چیز دیگری فکر نمایی جز نگاشتن چیزی که همه ی ذهنت رو پر نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بنفشه سفید تماس بگیرید

دانلود کتاب بنفشه سفید