کتاب اینجا زمان متروکیست که توسط روح الامین امینی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. روح الامین امینی به دنیا آمده در سال سوم اسفند هزار و سیصد و شصت و یک یکی از شاعران و نویسنده های افغانی که که زمان کودکی و نوجوانی خود را به موجب مهاجر در ایران طی کرد و پس از اشغال شدن افغانستان به این کشور برگشت و همچنان موسسه فرهنگی آرمان شهر را در داخل کشور پایه گذاری نموده است.کتاب فوق آخرین کتاب او و نمونه های جمع شده از داستان است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اینجا زمان متروکیست تماس بگیرید

دانلود کتاب اینجا زمان متروکیست