کتاب کلاه پیکاسو که توسط نظام الدین مقدسی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. در رمان خواهیم خواند که هنوز مهم‌ترین موضوع سرنوشت همین یک نخ سیگار که من میان لب‌ام دارم. هر اندازه این تلفن زنگ خورده باشد باز هم سیگار مهم‌ترین قضیه زندگی می باشد. کتاب وجود داشته ی فوق داستانی می باشد فارسی که با زبانی ساده و روان و با گفتن و مطرح نمودن جزئیات احتیاج داشته نوشته شده است. رمان با پرداخت متناسب شخصیت‌ها و وصف کردن عمیق‌ترین حس ها و اندیشه ها آن‌ها و هم اکنون با بیان بسیار صحیح جزئیات سوانح و نوشته شده و مطالعه شده را با خود همراه کرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کلاه پیکاسو تماس بگیرید

دانلود کتاب کلاه پیکاسو