کتاب پلیسی قلبهای بی تپش که توسط مهرداد مراد نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. شاید خیلی از آن‌ها به سبب پست‌ها و مسئولیت‌های حساسشان با باقی انسانها فرق دارند ولی قاطبه ی این گروه از جامعه مثل تمامی ما معمولی زندگی می نمایند.خیلی بر این اعتقاد هستند که افسران و یا درجه‌داران پلیس آدم‌هایی از جنس دیگر می باشند و این مأموران عزیز و زحمت‌کش به صورت دیگری زندگی می نمایند. در عین حال اهل داستان‌های معمایی و کلاسیک هم نمی باشم . قهرمان رمانهایم مانند تمامی ما در تهران یک زندگی معمولی داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پلیسی قلبهای بی تپش تماس بگیرید

دانلود کتاب پلیسی قلبهای بی تپش