کتاب شیدا و صوفی که توسط چیستا یثربی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. بسیار تلاش نموده ام. این رمان را از یاد ببرم.آرش و صوفی را فراموش کنم و سرنوشت معمولی ام را سپری کنم.ولی غیر ممکن بود.آنگونه درگیر داستان شدم که دیگر من هم قسمتی از آن بودم.تلاش میکنم امانتدار بسیار خوبی واسه ی داستان باشم.به وقت صورت دادن اتفاقات.سی و چند سالم بود فکر کنم. به هر حال داستان از نظر من انگار این دیروز رخ داده بوده است.لحن این رمان با پستچی یک تفاوت مهم داشته .آن جا من تنها خودم بودم و علی .اما در اینجا پای یک عده آدم گوناگون وسط می باشد که تمام گناهکارند و تمام محق.و می بایست حق همه را درست ادا نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیدا و صوفی تماس بگیرید

دانلود کتاب شیدا و صوفی