کتاب وقتی که دانه های برف برقص در می آیند که به دست جعفر کازرونی نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. مادری که در داغ شوهر خود بسوزد و از دوری فرزندش سختی و دشواری بکشد.بله او ساخته و می ساخت.فریادش را هیچکس جز خدایش نخواهد شنید.اشک ریزان با اشکهای مرموز و نا امید با ناله های پرسوز و در آتش هجر و درد و ناکامیمی سوخت . این نوشته بازگو کننده ی سرنوشت بیچارگانی و بدبختی می باشد که به وسیله ی از یاد بردن سپرده شده اند و سرنوشت با آنها سر ناسازگاری داشته و در آخر با سختی و گرسنگی سر بر سنگ سرد گذاشته است.چه غمناک می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب وقتی که دانه های برف برقص در می آیند تماس بگیرید

دانلود کتاب وقتی که دانه های برف برقص در می آیند