کتاب مرغدانی که توسط محمد محمدعلی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سیزده عدد است.رمان و نوشته ای از اثر بازنشستگی و داستانهای دیگر چاپ شده در ماهنامه ادبیات رمانی چوک شماره مهرماه سال نود و دو تلفن زنگ خورد. کشف کننده ای بود. بازنشستگی آقا اما چه اتفاقی افتاد.به احتمال زیاد همین اندازه فردا حکمش صادر خواهد شد.بدم نیامده بود که مرغدانی و باغی را که به تازگی اجاره نموده بودم دیدی بزنم. برخی اوقات که به خواهش همسایه‌ها و مرغ پرکنده خواهدش . می‌نشست و از تجهیزات مرغدانی و محوطهٔ اطرافش تعریف می نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مرغدانی تماس بگیرید

دانلود کتاب مرغدانی

 

برگرفته از سایت مای بوک