کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم به نوشته نادر ابراهیمی است. این اثر برگرفته از سه بخش است.باران رویای پاییز و پنج نامه از ساحل چمخاله به ستاره آباد و پایان باران رویا می باشد.که می شود عاشقانه ترین قسمت آن را باران رویای پاییز اسم برد.این نوشته در کنار اثر یک عاشقانه آرام از جمع عاشقانه ترین نوشته های های نادر ابراهیمی می باشد که با دقت به حجم کمی که دارای صد و ده صفحه می باشد از تاثیرات بسیار چشمگیری برخوردار است.بار دیگر شهری که دوست می داشتم قصه ی عاشقی پسر مردی کشاورز بوده که با دشواری تمام عاشق دختر خان می شود و وقتی این داستان را روایت می کند که عشقش هلیا بعد از سپری شدن و گذشت روزهایی از فرارشان از شهری که در آن کودکی خویش را به دست جوانی داده بودند او را تنها ول نموده و به خانه خویش برگشته بود.مرد عاشق به شهری باز می گردد که زمانی به سبب عشقش از آن فرار کرده و از آن طرد گشته بود.به شهری که دوستش می داشت و می گوید هیچ عشقی ابدی تر از عشق به خاک نمی باشد.حتی عشقی که واسه ی آن از خاکت بگذری .هر چند مضمون این کتاب دست مایه فیلم های فارسی و داستان های بیاری است اما با تمام اینها این دفعه نادر ابراهیمی با نثری متفاوت و لطیف و سرشار از حس آن را به نوشته است. برای خرید کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بار دیگر شهری که دوست می داشتم