کتاب داستان پروانه‌ای که توسط محسن امیرارصلانی نوشته شده است.که دارای سی و دو صفحه می باشد.سال‌های خیلی دور در ایام پیش از زندان این رمان در اندیشه و فکر من بوده است و نخستین و هم اکنون تنها اثر داستانی می باشد که نگاشته ام. یک رمان کوتاه و بسیار ساده اما سرشار از رمز و راز و شگفتی می باشد.این کتاب جالب حقیقت دارد با این معنی که واقعی می‌شود و احساسی بسیار غریب به من گفته است که این کتاب قصه ی سرنوشت و زندگی خود من می باشد و اینگونه به تمامی دوستان خود سفارش کرده ام اگر زمانی من از فوت کردم و وقتی که بر سر مزار من آمدند به جای آن که اشک بریزند و خود را ناراحت کنند این قصه را مثل یک فاتحه بر سر قبر من بخوانند تا روحم شاد بشود .البته این رمان بر ضد شکل و شیوه ی ساده و روانش اسرار بخصوصی را در خویش و اعداد و رقم ها حمل می نماید که اگر پروردگار خواست و از اینجا بیرون رفتم برایت رمزگشایی می‌کنم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان پروانه‌ای تماس بگیرید.

دانلود کتاب داستان پروانه‌ای